Tarieven

  • Particulieren
  • Ondernemers

Aangifte Inkomstenbelasting

Aangifte Inkomstenbelasting met Box 3-vermogen

Aangifte Inkomstenbelasting met koop of verkoop woning

Aangifte Inkomstenbelasting met overgesloten hypotheek

Aangifte Inkomstenbelasting met neveninkomsten

Aangifte Inkomstenbelasting bij (echt-)scheiding

Aanvraag of wijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting

Aanvraag of wijziging voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting

Aanvraag Kinderopvangtoeslag/Zorgtoeslag/Huurtoeslag

Aanvraag Kindgebonden budget

Wijziging Kinderopvangtoeslag/Zorgtoeslag/Huurtoeslag

Wijziging Kindgebonden budget

Aangifte Schenkbelasting

Aangifte Erfbelasting

Middeling

Opstellen begrotingsoverzicht

Maandelijkse financiële coach

Fiscaal overzichtsrapport bij (echt-)scheiding

€ 105,-

€ 155,-

€ 215,-

€ 215,-

€ 215,-

€ 215,-

€   75,-

€   75,-

€   75,-

€   75,-

€   50,-

€   50,-

€   75,-

€ 250,-

€ 100,-

€ 250,-

€   50,-

€ 450,-


Voor particulieren zijn alle tarieven inclusief de aangifte voor de fiscaal partner en inclusief BTW.

Voor ondernemers zijn de werkzaamheden afhankelijk van de vorm waarin de onderneming wordt gedreven en van de wijze van
aanleveren van de administratie.

Ik kan onder meer de volgende werkzaamheden voor je uitvoeren:

  • Opstellen administratie
  • Opstellen jaarrekening
  • Aangiften Omzetbelasting
  • Aangiften Loonbelasting
  • Aangifte Vennootschapsbelasting
  • Aangifte Inkomstenbelasting


Neem gerust contact met me op om samen te bespreken welke werkzaamheden voor jou van toepassing zouden zijn en welk tarief
ik daar dan totaal voor zou berekenen.