Wat doe ik

  • Aangiften
  • Aanvragen
  • Administraties
  • Advies

Particulieren

De Belastingdienst heeft jaren lang het motto gebruikt: ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’.

Je belastingaangifte doen, is inderdaad niet leuk. Het is een noodzakelijk kwaad. En echt makkelijk is het voor de meesten nog steeds niet. Want hoe weet je nou zeker dat je alles goed hebt opgegeven en geen mogelijkheden laat liggen?! Dan is het fijn als je je aangifte Inkomstenbelasting op kan laten stellen door iemand met kennis van zaken.

Een reguliere aangifte Inkomstenbelasting stel ik voor je op voor € 105,-. Indien je meer spaargeld hebt dan € 50.000,- is er sprake van vermogen en is de aangifte Inkomstenbelasting uitgebreider. Een aangifte Inkomstenbelasting met zogenoemd box 3-vermogen stel ik voor je op voor € 155,-.

Mocht je graag maandelijks al een bedrag willen ontvangen van de Belastingdienst of wil je de bedragen die je nu al maandelijks ontvangt graag laten aanpassen, dan zul je een voorlopige aanslag Inkomstenbelasting moeten aanvragen of wijzigen. Belangrijk hierbij is dat je gedurende het jaar niet meer ontvangt dan waar je uiteindelijk recht op hebt. Het teveel ontvangen bedrag moet namelijk terugbetaald worden met rente. Wil je zeker weten, dat je het juiste bedrag ontvangt dan kan ik een voorlopige aanslag Inkomstenbelasting voor je aanvragen of wijzigen. Dit doe ik voor € 75,-.

Zowel het opstellen van de aangifte als het aanvragen/wijzigen van een voorlopige aanslag gaat in uitgebreid overleg, wordt duidelijk uitgelegd en de aanslagen worden altijd door mij gecontroleerd, zodat je precies weet wat er gebeurt.

Ondernemers

Als ondernemer dien je verschillende aangiften in te dienen. Afhankelijk van of je als zelfstandige of in de vorm van een BV je onderneming drijft, zul je aangiften moeten indienen voor de Omzetbelasting (BTW), de Loonbelasting, de Vennootschapsbelasting en de Inkomstenbelasting. Maar welke verplichtingen heb je precies en welke rechten? Omdat je waarschijnlijk zelf al druk genoeg bent met het ondernemen, is het prettig om deze zaken uit te besteden aan iemand die precies weet wat er moet gebeuren, wat daar voor nodig is en welke mogelijkheden er zijn. Afhankelijk van hoe jij je administratie wilt verzorgen of laten verzorgen, kan er een prijs worden berekend voor het opstellen van alle voor jou benodigde aangiften.

Kinderopvangtoeslag, Zorgtoeslag, Huurtoeslag en Kindgebonden budget

Het aanvragen en wijzigen van Kinderopvangtoeslag, Zorgtoeslag, Huurtoeslag en Kindgebonden budget is in de praktijk niet eenvoudig gebleken. Doordat men niet over voldoende kennis beschikt over de gevraagde gegevens en de consequenties daarvan, ontvangt men vaak maandelijks teveel Toeslag en dient vervolgens een bedrag (met rente) te worden terug betaald aan de Belastingdienst. Dat is uiteraard nooit prettig.

Wil je zeker weten dat de aanvraag of de wijziging goed wordt gedaan, dan kun je voor € 75,- de aanvraag door mij laten verzorgen. Ik stel dan de aanvraag op en geef een duidelijke uitleg van de opgegeven gegevens en de consequenties ervan. Zodra je de zogenaamde beschikking hebt ontvangen van de Belastingdienst, zal ik deze voor je controleren, zodat je zeker weet dat alles goed gaat en je niet voor verrassingen komt te staan aan het eind van het jaar.

Indien er wijzigingen ontstaan in je situatie, kun je deze meteen aan mij doorgeven. Voor € 50,- zorg ik voor een correcte verwerking bij de Belastingdienst. Ook bij de wijzigingen krijg je weer een duidelijke uitleg van de opgegeven gegevens en de consequenties ervan en de nieuwe beschikking zal ik weer controleren.

Particulieren

Niet veel particulieren houden een “echte” administratie bij, het zogenaamde “huishoudboekje”. Toch is het efficiënt, verhelderend en kan het lonend werken om precies te weten wat de inkomsten en de uitgaven zijn en wat er nog over blijft om bijvoorbeeld te sparen.

Door middel van het opstellen van een begroting en het bijhouden van de werkelijke mutaties kun je samen met mij goed inzicht krijgen in je financiële situatie. Daarnaast zal ik je helpen om je financiën inzichtelijker te maken en eventueel bepaalde uitgaven aan te passen. Voor € 250,- stel ik een passende begroting voor je op en daarna heb je voor € 50,- per maand jouw eigen “financiële coach”. De opgestelde begroting wordt dan maandelijks voor je bijgehouden en bespreken we waar mogelijkheden voor je liggen. 

Ondernemers

Als je ondernemer bent, zul je een administratie moeten bijhouden. Uiteraard wil je zelf weten hoe de zaken gaan, maar de administratie is ook nodig om de diverse aangiften, zoals de Omzetbelasting (BTW), de Inkomstenbelasting en/of de Vennootschapsbelasting te kunnen doen. Hoe beter de administratie, hoe beter je financiële inzicht en hoe gemakkelijker de belastingaangiften.

Hoeveel werk een administratie is, hangt natuurlijk af van de omvang van je onderneming. In goed overleg kunnen we een prijs afspreken voor alle werkzaamheden die voor jouw onderneming van toepassing zijn.

Algemeen advies

Bij het vastleggen van een administratie of het opstellen van een aangifte komen er altijd wel adviespunten op. Ik vind niets leuker dan ’tips en tricks’ te kunnen geven waardoor je zo kan handelen dat je fiscaal het voordeligst uit bent. Uiteraard zijn dit soort adviezen inbegrepen in de genoemde prijzen voor aangiften, aanvragen en administraties. Hiervoor wordt niets extra’s gerekend.

Specifiek advies

Soms ontstaan er situaties die vragen om een specifiek advies. Mocht je geïnteresseerd zijn in een specifiek advies, dan kun je uiteraard ook altijd bij me terecht. We zullen dan eerst de specifieke vraag bespreken. Mocht ik je dan van dienst kunnen zijn, dan spreken we in goed overleg een prijs af voor bijvoorbeeld het opstellen van een memo of een bespreking betreffende het advies.

Fiscaal advies bij (echt-)scheiding

Bij een scheiding zijn er verschillende keuzes die kunnen worden gemaakt voor met name de inschrijving van de kinderen bij de beide ouders. Deze keuzes hebben uiteraard verscheidene fiscale consequenties, die uiteindelijk weer van belang kunnen zijn voor de alimentatieberekening. Een advocaat (of mediator) houdt over het algemeen bij de berekening van de alimentatie geen rekening met deze fiscale consequenties op het inkomen. Voor € 450,- ontvang je van mij een rapport met de diverse fiscale gevolgen bij de verschillende mogelijke keuzes. Op basis van dit rapport kan dan een weloverwogen beslissing worden genomen en de uiteindelijke alimentatie worden vastgesteld.